Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 253 605 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Smog odorowy

sobota, 17 czerwca 2017 10:43

Do tej pory było wiele interpelacji w sprawie emisji których występowanie tak bardzo was drażni.

 

Pytała Iza Kozłowska w 2015r

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3FBFD6D1

 

Pyta Anita Czerwińska w 2017r

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11339-o1.pdf

 

I co ? I nic.

 

W sprawie części spraw jest dyrektywa - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0075

 

A teraz do rzeczy. Czasami góra śmieci.

 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/klucze-rosnie-gora-smieci-mieszkancy-skarza-sie-na-smrod,12120506/

 

Czasami sprawy trafiają do prokuratury

 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/klucze-prokuratura-przyjrzy-sie-dokladnie-rosnacej-gorze-odpadow,12142933/

 

A czasami wszystkie jest na pałę jak z trzodą w Czarnej Dąbrówce.

 

http://www.kurierbytowski.com.pl/kurier/aktualnosci/hodowla-zatruwa-wies-czyli-wojna-o-swinie/

 

Czarna Dąbrówka, Mikorów, Kozy.

 

I co - rozmontowali człowiekowi drogę.

 

https://gdansk.tvp.pl/30869386/mieszkancy-czarnej-dabrowki-nie-chca-chlewni

 

A wszystko dzięki ministrom środowiska - obecnie również Panu Janowi Szyszko, który nie widzi problemu braku pewnego bardzo ważnego rozporządzenia. Upoważnienie jest a aktu jak nie było przez kilka lat tak nie ma. Dwa lata rządzenia i nadal nic.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zrównoważone planowanie

czwartek, 15 czerwca 2017 0:20

W planowaniu przestrzennym dokonuje się analiz funkcji terenu. Analizy te czasami nie mają z stanem faktycznym nic wspólnego niemniej pojawia się zjawisko w którym studium określa parametry, przeznaczenie terenu a obywatele robią swoje.

 

Potem powstaje plan miejscowy dla nowej zabudowy i "nie można nic" zrobić z istniejącymi obiektami bo za wysokie, zbyt intensywna zabudowa, zbyt duże utwardzenie działki, za dużo obiektów na działce.

 

Trzeba z tym skończyć.

 

Moja propozycja zmian do szybkiej ścieżki.

Art. 4. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje

1 ) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2 ) dla obszarów nie objętych planem miejscowym - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem parametrów planistycznych rozwoju gminy podanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Urbanistyka po ludzku

poniedziałek, 05 czerwca 2017 23:30

Przeprowadziłem dziś rozmowę z kolejnym urzędnikiem państwowym. Bardzo ciekawy i rokujący na przyszłość obywatel.

 

Oddział Infrastruktury w Radomiu

Daniel Biegalski

 

Wygląda na mądrego i pojętnego człowieka. Nie umiał znaleźć odpowiedzi na proste pytanie - ile obiektów na zgłoszenie mogę postawić na 499m2. Zrozumiał jednak co oznacza gdy pominiemy prawa i obowiązki zgłoszenia.

 

Nie zrażam się niemniej - po ludzku dla człowieka urbanistyka - nie jest trudna, nie gryzie, ma ogólne zasady bardzo proste. Dziwi natomiast dlaczego brakuje w niej spójności. Jakieś nowe otwarcie w tych urzędach. Mam nadzieje ze nie zaszkodzę.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Droga wewnętrzna ustawowo "chroniona".

niedziela, 28 maja 2017 15:53

Trochę o ochronie nazw dróg wewnętrznych.

 

Art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowi w sposób szczególny o ochronie prawa własności.

Art. 3. 1. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostanie nadana nowa nazwa, a jej nadanie jest konieczne do oznaczania adresów, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1.
2. Wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

 

I tu jeśli gdzieś jest droga wewnętrzna której radni gminy nadali nazwę traktując ją jako ulicę miasta istnieje możliwość pozostawienia nazwy propagujących "cokolwiek".

 

Kiedy droga publiczna nie będzie publiczną - faktycznie?

 

W systemie prawnym są takie wartości jak parametry techniczno-użytkowe. Jeśli droga ich nie spełnia - nie może być "sztucznie" traktowana jako publiczna.

 

Można też drogę, która spełnia parametry techniczno-budowlane uznać za "wewnętrzną" niemniej jest to trudne. Osobiście uważam aby nazywać obiekty takimi jakie są a o parametrach drogi "publicznej" decydować w oparciu o znaczenie dla ruchu i potrzeby uzyskania określonych parametrów ruchu pojazdów.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Powołanie WINBa

piątek, 28 kwietnia 2017 23:40

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

 

 

ODPOWIEDŹ PRASOWA, 28 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Pan

Dawid Bielak

                                                                                             

 

 

Szanowny Panie Redaktorze,

dziękując za Pana opinię, jednocześnie informuję, że Panu Adamowi Jędrasiowi powierzono pełnienie obowiązków Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do czasu zatrudnienia na to stanowisko osoby na podstawie powołania. Prawo nie wprowadza ograniczeń co do czasu pełnienia obowiązków. Decyzję o powołaniu MWINB podejmuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Ewa Filipowicz

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Komentarz do informacji.

 

Tylko dlaczego to powoływanie trwa już 9 miesięcy i 20 dni.

Coś się wam tam jeszcze w tym WINB niechcący urodzi.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Domy bez błędów

wtorek, 18 kwietnia 2017 9:19

W związku z bliską współpraca z Jerzym Zembrowskim informuję iż całkiem niedługo pojawi się przełomowe dla obywateli dzieło jego życia.

 

18010661_324055468008959_1152260854997372033_n.jpg

 

Projekt okładki już dobiegł końca. Treść od ponad 2 lat opracowywana rozwieje wasze wszystkie wątpliwości.

 

A teraz spis treści zaczerpnięty z grupy domy bez błędów

Witam po koniecznej przerwie na korektę techniczną mojej książki-poradnika. Wreszcie skończona i dzisiaj pojedzie do składania i druku. Zgodnie z obietnicą, załączam jej spis streści i okładkę. Książka liczy 522 strony (bez wstępu, spisu treści i piśmiennictwa). Będzie wydana w pełnym kolorze. Format A4 - z uwagi na potrzebę utrzymania czytelności rysunków. Cena tylko 370,- zł. Będzie do nabycia wysyłkowo oraz do kupienia na spotkaniach autorskich. Każdy nabywca otrzyma ważny upominek, ale o tym za kilka dni.

Cytuję fragment wstępu: "Żywię nadzieję, że po zapoznaniu się z tą książką-poradnikiem, już praktykujący projektanci, wykonawcy i inwestorzy - uświadomią sobie gdzie dotąd popełniali błędy, zaś nowi, dowiedzą się jak w prosty sposób można ich uniknąć."

SPIS TREŚCI

Od autora
Część 1 PROJEKTOWANIE I BUDOWA DOMÓW
Rozdział 1.1. Najważniejsze - dobry projekt
1.1.1. Człowiek, dom i komfort cieplny
1.1.2. Wszystko płynie
1.1.3. Nowoczesne projektowanie i wykonawstwo
Rozdział 1.2. Rozterki inwestora
1.2.1. Mierz siły na zamiary
1.2.2. Skąd projekt?
1.2.3. Od czego zacząć?
1.2.4. Jak oszczędzać, by nie stracić?
1.2.5. Trudne pytania
1.2.6. Wybór działki a projekt
Rozdział 1.3. Wybór kształtu budynku
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Optymalizacja kształtu domu
Rozdział 1.4. Dobór termoizolacji ścian
1.4.1. Wprowadzenie
1.4.2. Jaki współczynnik przewodzenia ciepła?
Obliczanie zjawisk stacjonarnych
Obliczanie zjawisk niestacjonarnych
1.4.3. Opór cieplny termoizolacji w ścianie
1.4.4. Lokalizacja termoizolacji ścian
Termoizolacja ścian od wewnątrz
Termoizolacja ścian od zewnątrz
1.4.5. Optymalizacja termoizolacji
1.4.6. Wybór materiału ścian
1.4.7. Dobór wyprawy elewacyjnej
Rozdział 1.5. Dobór termoizolacji fundamentów i podłóg
1.5.1. Wprowadzenie
1.5.2. Ławy i fundamenty domów bez piwnic
1.5.3. Posadowienie domu na płycie
Termoizolacja pod płytą
Termoizolacja nad płytą
1.5.4. Termoizolacja fundamentów wewnętrznych
1.5.5. Termoizolacja w domu podpiwniczonym
Podpiwniczenie ogrzewane
Podpiwniczenie nie ogrzewane
Rozdział 1.6. Dobór termoizolacji dachów i stropodachów
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Dachy skośne
1.6.3. Stropodachy wentylowane
1.6.4. Stropodachy nie wentylowane
Rozdział 1.7. Charakterystyka energetyczna domu
1.7.1. Wprowadzenie
1.7.2. Wpływ strat ciepła przez przegrody
1.7.3. Wpływ sprawności rekuperatora ciepła
1.7.4. Wpływ stopnia przeszklenia
1.7.5. Wpływ współczynnika przenikania okien
1.7.6. Wybór rodzaju wentylacji
Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja hybrydowa
1.7.7. Wpływ rodzaju kotła
1.7.8. Stosowanie pieca lub kominka
1.7.9. Wpływ rodzaju pompy ciepła
1.7.10. Wpływ instalacji solarnej
1.7.11. Wpływ instalacji fotowoltaicznej
1.7.12. Wybór rodzaju instalacji ogrzewania
Rozkład temperatur w pomieszczeniu
Czynniki chorobotwórcze w powietrzu
Sprawność energetyczna instalacji
Rozdział 1.8. Dobór systemów grzewczych i wentylacyjnych
1.8.1. Wprowadzenie
1.8.2. Analiza kosztów inwestycyjnych
1.8.3. Analiza kosztów eksploatacyjnych
1.8.4. Optymalizacja wyboru systemu
Rozdział 1.9. Dobór hydroizolacji
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Hydroizolacje strefy posadowienia
Domy z podpiwniczeniem
Domy bez podpiwniczenia
Domy posadowione na płycie nośnej
Posadowienie słupów wolnostojących
Posadowienie schodów zewnętrznych
Izolacje strefy cokołowej
Izolacje łazienek, kuchni i saun
Hydroizolacje domów dostawianych „plomb”
1.9.3. Hydroizolacje tarasów
Tarasy naziemne
Tarasy nadziemne
1.9.4. Hydroizolacje balkonów
1.9.5. Hydroizolacje dachów zielonych
Rozdział 1.10. Drenaż opaskowy
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Instalacje drenażowe
Rozdział 1.11. Wybrane rysunki detali
1.11.1. Wprowadzenie
1.11.2. Fundament domu bez piwnicy, papa na ławie
Strefa fundamentu i podłogi na gruncie
Szczegół wykonania fasety
Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
1.11.3. Fundament domu z piwnicą, papa na ławie
Strefa fundamentu i podłogi w piwnicy
Szczegół wykonania fasety
Szczegół hydroizolacji podłogi przy fundamencie
Strefa okna piwnicznego i doświetlacza
Próg i wjazd do garażu z bramą boczną
1.11.4. Taras naziemny wyłożony płytkami
Strefa fundamentu i obrzeża
Strefa cokołowa przy ścianie 3-warstwowej
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
Szczegół dylatacji wyłożenia płytkami
Styk fundamentu z fundamentem 3-warstwowym
Styk fundamentu z fundamentem ocieplonym
Szczegół progu drzwi tarasowych
1.11.5. Taras nadziemny wyłożony płytkami
Strefa okapu i ściany ocieplonej metodą BSO
Strefa okapu i gzymsu ściany 3-warstwowej
Szczegół uszczelnienia progu drzwi tarasowych
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
Szczegół dylatacji warstwy spadkowej
Technologia robót wg zasady „krok po kroku”
1.11.6. Balkon wyłożony płytkami
Strefa okapu i balustrady
Szczegół uszczelnienia progu drzwi balkonowych
Strefa cokołowa przy ścianie ocieplonej BSO
1.11.7. Dach skośny z deskowaniem pełnym
Połączenie ściany 3-warstwowej z okapem
Kalenica wentylowana dachu z deskowaniem
1.11.8. Dach zielony w domu jednorodzinnym
Plan zagospodarowania dachu zielonego
Szczegół attyki i strefy odpowietrzania
Szczegół wykonania odpływu dachowego
Szczegół wykonania przelewu awaryjnego
Rozdział 1.12. Dodatkowe zagadnienia wykonawcze
1.12.1. Wprowadzenie
1.12.2. Wykopy i fundament
1.12.3. Termoizolacja fundamentu
1.12.4. Termoizolacja ścian
1.12.5. Termoizolacja dachów
1.12.6. Podłogi ogrzewane
1.12.7. Tarasy i balkony
1.12.8. Mury licowe i płytki bez wykwitów

Część 2 PODSTAWY FIZYKI BUDOWLI
Rozdział 2.1. Komfort cieplny
2.1.1. Pojęcie mikroklimatu i komfortu cieplnego
2.1.2. Bilans cieplny organizmu człowieka
2.1.3. Ciepło wewnętrzne wytworzone w organizmie
2.1.4. Straty ciepła przy dyfuzji pary przez skórę
2.1.5. Straty ciepła przy odparowaniu potu
2.1.6. Straty ciepła utajonego podczas oddychania
2.1.7. Straty ciepła jawnego podczas oddychania
2.1.8. Ciepło przewodzone przez odzież
2.1.9. Straty ciepła przez promieniowanie z odzieży
2.1.10. Straty ciepła przez konwekcję z odzieży
2.1.11. Warunki spełnienia komfortu cieplnego
2.1.12. Ocena komfortu cieplnego w praktyce
2.1.13. Inne czynniki wpływające na komfort cieplny
Przeciąg
Zdolność chłodząca powietrza
Granica duszności
Temperatura podłogi
Różnica temperatur powietrza w pionie
Asymetria promieniowania
2.1.14. Kategorie komfortu cieplnego
Rozdział 2.2. Rozszerzalność termiczna
2.2.1. Rozszerzalność liniowa
2.2.2. Rozszerzalność objętościowa
2.2.3. Naprężenia termiczne
Rozdział 2.3. Powietrze wilgotne
2.3.1. Pojęcia podstawowe
2.3.2. Przemiany powietrza wilgotnego
Izobaryczne mieszanie dwóch strumieni
Izobaryczne chłodzenie
Izobaryczne ogrzewanie
Izobaryczne nawilżanie
2.3.3. Powietrze atmosferyczne
2.3.4. Wymiana ciepła i masy
Rozdział 2.4. Ruch ciepła przez przegrody budowlane
2.4.1. Pojęcia podstawowe
2.4.2. Przewodzenie ciepła
Przewodzenie ciepła w przegrodzie płaskiej
Przewodzenie ciepła w przegrodzie cylindrycznej
2.4.3. Przejmowanie ciepła
Konwekcja swobodna wzdłuż płyty
Konwekcja wymuszona w kanale
2.4.4. Promieniowanie cieplne
Dwie płyty równoległe
Powierzchnia otoczona inną powierzchnią
Dwie powierzchnie dowolnie usytuowane
Ekrany
Energia promieniowania słonecznego
Promieniowanie gazów
Promieniowanie płomienia
2.4.5. Przenikanie ciepła
Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską
Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną
Przenikanie ciepła przez przegrodę kulistą
2.4.6. Ruch ciepła w szczelinach powietrznych
Przegrody ze szczelinami zamkniętymi
Przegrody ze szczelinami wentylowanymi
2.4.7. Przegrody niejednorodne
2.4.8. Mostki cieplne
2.4.9. Przenikanie ciepła do gruntu
Metoda Wasilewskiego
Roczna ilość ciepła przenoszonego do gruntu
Przybliżone obliczenia strat ciepła do gruntu
Szczegółowe obliczenia strat ciepła do gruntu
Rozdział 2.5. Ruch wilgoci przez przegrody budowlane
2.5.1. Formy wilgoci w przegrodach budowlanych
2.5.2. Sorpcja wilgoci
2.5.3. Kapilarne podciąganie wody
2.5.4. Napór zacinającego deszczu
2.5.5. Potencjał wilgotności
2.5.6. Wilgotność materiałów budowlanych
2.5.7. Struktura materiałów budowlanych
2.5.8. Wysychanie materiałów budowlanych
2.5.9. Dyfuzja pary wodnej w przegrodach
2.5.10. Ruch wilgoci w szczelinach wentylowanych
2.5.11. Hydrofobowość i hydrofobizacja
Rozdział 2.6. Korozja materiałów budowlanych
2.6.1. Mikroorganizmy w budownictwie
Grzyby
Glony
Bakterie
2.6.2. Ochrona drewna przed korozją biologiczną
2.6.3. Korozja betonu i żelbetu
2.6.4. Korozja biologiczna w budynkach
Rozdział 2.7. Destrukcja materiałów przez lód
2.7.1. Własności wody
2.7.2. Własności lodu
2.7.3. Niszczące działanie lodu
Rozdział 2.8. Skurcz i pęcznienie materiałów
2.8.1. Skurcz przy wysychaniu materiałów
2.8.2. Pęcznienie materiałów
2.8.3. Skurcz przy hydratacji cementu
Rozdział 2.9. Spalanie paliw
2.9.1. Informacje ogólne o paliwach
2.9.2. Proces spalania
2.9.3. Zapotrzebowanie powietrza do spalania
2.9.4. Objętość spalin
2.9.5. Temperatura spalin
Rozdział 2.10. Warunki cieplne pomieszczeń zimą
2.10.1. Temperatura odczuwalna
2.10.2. Ruch powietrza
2.10.3. Stateczność cieplna pomieszczeń
Metoda Własowa-Szkłowiera
Metody wymuszeń standardowych
Rozdział 2.11. Warunki cieplne pomieszczeń latem
2.11.1. Wprowadzenie
2.11.2. Klimat zewnętrzny latem
2.11.3. Promieniowanie ciepła przez przegrody przezroczyste
2.11.4. Zyski ciepła przez przegrody
Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste
Zyski ciepła przez przegrody
Łączne zyski ciepła i stateczność cieplna pomieszczenia
Rozdział 2.12. Optymalizacja rozwiązań
2.12.1. Optymalizacja termoizolacji
2.12.2. Optymalizacja kosztu inwestycji


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Samowola cmentarna cz.1

niedziela, 09 kwietnia 2017 0:25

Zgłosił się do mnie jeden z obywateli wskazując na problem z zachowaniem strefy sanitarnej która winna być ustanowiona gdy w sąsiedztwie cmentarza dopuszczona jest zabudowa mieszkalna.

 

Strefa ta miała chronić przed budowaniem ujęć wody służących do celów gospodarczych, sanitarnych lub spożywczych.

 

Podstawa prawna.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 3. 1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkom, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Nowe cmentarza a zabudowa - linia 50 m od zabudowy czyli mierzymy od budynków. A nie tak jak u was od granicy cmentarza.

Cmentarz - w pasie od funkcji mieszkalnej promień 50 m tworzy strefy nie przeznaczone pod pochówek.

 

W samej Warszawie naliczyłem kilka cmentarzy, w których funkcja użytkowa - mieszkalna graniczy wprost z terenem przeznaczonym pod pochówek.

 

Planiści zapominają natomiast o strefie, zasadzie jej podziału i swoistym novum urbanistycznym - linii wskazującej dopuszczalny obszar pochówku tzw. "granicy pochówku" widocznej w mapie elektronicznej miasta stołecznego. Takiej nieuregulowanej prawnie linii której zarządca cmentarza nie może przekroczyć pod groźbą "ekshumacji".

 

Samowolnie rozbudowane obszary "kwater" są obecnie dość ciekawą zmorą GINBa. Nie pokazałem jeszcze problemu w skali Państwa niemniej skoro w kilku miejscach problem jest to pozostaje tylko przypomnieć iż sprawę miał uregulować kodeks a jak widać jeszcze przez ponad pół roku nic się nie zmieni.

 

A ponieważ cmentarz nadal jest obiektem budowlanym a aktów dotyczących tego co tam można jest od groma


http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/akty-prawne/

Niektóre z nich nadal obowiązujące pochodzą nawet z 1933r. A co tam - dwie Rzeczpospolite przetrwały.  Ministerstw nie ma, jednostek nie ma a akty sobie istnieją.

W czasie gdy problem rodzi nawet ewidencja zgonów.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/minister-zdrowia-o-nieprecyzyjnych-przepisach-dotyczacych-stwierdzania-zgonu

Nikt niestety nie mówi zarządcom cmentarzy -  o tym jak blisko można mieć od nowych grobów dom czy miejsce pracy. I tak milczy się  w aspekcie narażenia człowieka nawet na "duchy umarłych". A pojawia się ich na cmentarzach i w ich okolicach sporo. Szczególnie jak nie ma tam drzew.


A teraz krótko o skutkach takiej samowolki - są dość kosztowne. 

 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

I choć wydaje się że warunki techniczne powinien wydać minister budownictwa - art. 7 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego to w tym przypadku znów robi się to na opak. Właściwy do wydania rozporządzenia jest minister zdrowia.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych;

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/mib-projekt-dotyczacy-m-in-lokalizacji-cmentarzy-jest-konsultowany,16612.html

 

"MIB aktualnie prowadzi konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt będzie zawierał regulacje usprawniające planowanie przestrzenne, w tym lokalizowanie cmentarzy. Projekt nie dotyczy natomiast kwestii związanych z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy, w tym opłat" - napisano

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w szczególności powinno określać:
1) szerokość pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności terenów mieszkaniowych;
2) odległość cmentarza od źródeł ujęcia wody;
3) wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze.

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nieużytkowa powierzchnia

środa, 15 marca 2017 15:23

Szanowny Panie Ministrze

W wyniku pytań jednego z nabywców lokalu który na podstawie prospektu deweloperskiego planował już realizacje dodatkowych pokoi sypialnych na poddaszu które miało być potencjalnie nieużytkowe dokonałem specyficznej analizy stanu prawnego pojęcia - poddasze nieużytkowe.

W systemie podatkowym o objęciu podatkiem danej powierzchni budynku decydują liczne "różniące" się aspekty prawne. I tak

Ilekroć w rozporządzeniu mowa o

powierzchni wewnętrznej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli;

powierzchni kondygnacji budynku związane jest pojęciem zdefiniowanym - kondygnacja.

kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia;

Za kondygnacje nie uznaje się przestrzeni zawartej pomiędzy stropem a dachem obiektu jeśli nie ma ona charakteru użytkowego.

Za kondygnacje przestrzeń będzie uznana dopiero gdy pojawią się na niej pomieszczenia - liczba mnoga czyli gdy taka przestrzeń jest jednoprzestrzenna kondygnacją nigdy nie będzie.

Poza koniecznością ukształtowania się co najmniej 2 pomieszczeń na poddaszu pomieszczenie musi spełniać wymóg pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Klasyfikacje pomieszczeń reguluje z kolei § 4 i 5 rozporządzenia

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:
1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny;
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa
od 2 do 4 godzin włącznie.

§ 5. 1. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:
1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają
charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją
maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku;
2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy;
3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

Dochodzimy więc do wniosku że o podatku decyduje to czy ktoś dostosowuje pomieszczenie do celów pracy lub przebywania w tej przestrzeni.

Nawiązując do tematu głównego - pozostaje odpowiedzieć na pytanie - w jakich warunkach pomieszczenie nie będące pomieszczeniem na pobyt ludzi nie będzie nim faktycznie i co się stanie jak ktoś je "dostosuje".

I tak - zmieniając warunki użytkowe lub funkcje pomieszczenia zwiększam liczbę kondygnacji nie zmieniając faktycznie nic w konstrukcji obiektu.

Prawo budowlane - ilekroć mowa o

przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Kubatura się nie zmienia bo jest ciągle taka sama. Zwiększa się natomiast liczba kondygnacji bez zmiany liczby stropów.

Jest oczywiste że czynność zwiększenia powierzchni użytkowej obiektu wymaga odbioru i taka przebudowa czy raczej zmiana sposobu użytkowania obiektu wymagałaby pozwolenia na budowę i co najmniej zgłoszenia.

Sporo czynności w sytuacji gdy od samego początku parametry pomieszczenia pozwalały na jego użytkowanie.

Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi reguluje § 72 i to ona decyduje o tym czy dana przestrzeń spełnia wymogi przebywania człowieka.

Przy czym pomieszczenia techniczne mogą mieć 2m w świetle.

Niestety regulacja nie mówi jaki procent powierzchni poddasza ma spełniać taki warunek.

I tu pojawia się pojęcie nomenklatury dawnej "strych" które określa pomieszczenie gospodarcze ale niejednokrotnie pozbawione cech użytkowych - np. z wejściem pod drabinie.

Taki bardzo mądry wpis polecam

Poddasze użytkowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowi część znajdującą się między dachem a najwyższym stropem, gdzie przewidziano pomieszczenia przystosowane do przebywania ludzi. Ta sama część domu zostanie określona jako nieużytkowa wówczas, gdy pomieszczenia w niej zlokalizowane nie będą mogły zostać przystosowane na cele mieszkalne. Na nieużytkowym poddaszu zazwyczaj pozostawia się przestrzeń wentylacyjną czy też urządza się strych. Jak więc wynika z tych definicji różnica pomiędzy obydwoma rodzajami wnętrz dotyczy przede wszystkim funkcji, jaką mają pełnić. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przez pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi rozumie się nie tylko wnętrza mieszkalne (sypialnie, pokoje dzienne itp.), ale także pomieszczenia pomocnicze (służące m.in. do komunikacji wewnętrznej, do celów higieniczno-sanitarnych, a także do przechowywania garderoby oraz żywności), pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. Na poddaszu nieużytkowym nie można też urządzić lokalu o charakterze użytkowym, o innym przeznaczeniu niż wcześniej wymienione.


"Ta sama część domu zostanie określona jako nieużytkowa wówczas, gdy pomieszczenia w niej zlokalizowane nie będą mogły zostać przystosowane na cele mieszkalne. "

Jednak na samym nazewnictwie i przeznaczeniu poszczególnych rodzajów poddaszy różnice się nie kończą. Za nimi idą także bardzo istotne wymagania dotyczące m.in. konstrukcji stropu nad poddaszem użytkowym (który musi wytrzymać dodatkowe obciążenia w postaci ścian działowych i wyposażenia pomieszczeń), rodzaju wentylacji oraz ocieplenia. Konstrukcja nośna dachu nad poddaszem użytkowym powinna być na tyle wytrzymała, aby unieść dodatkowy ciężar w postaci docieplenia. Ponadto poddasze powinno zostać oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o odpowiednio wysokiej klasie odporności ogniowej. Wszystkie pomieszczenia na poddaszu użytkowym muszą posiadać należyte ocieplenie, ogrzewanie i wentylację, na poddasze należy doprowadzić niezbędne media. Wnętrza mieszkalne powinny mieć także zapewniony dopływ światła naturalnego, czyli w każdym z pomieszczeń muszą znaleźć się okna o odpowiedniej wielkości (odpowiadające 1/8 powierzchni podłóg).

Ważna jest także wysokość pomieszczeń. Aby pokoje mogły zostać przeznaczone na stały pobyt osób, ich średnia wysokość powinna wynosić 2,2 m. Natomiast jeśli domownicy zamierzają w nich przebywać maksymalnie cztery godziny na dobę, to wysokość ta może wynieść 1,9 m. Na poddasze użytkowe powinny też prowadzić schody - nie schody składane, ale wygodne, najlepiej jednobiegowe, o określonych wymiarach stopni.

http://poradnik-budowlany.pl/poddasze-uzytkowe-i-nieuzytkowe-na-czym-polega-roznica/

Proponuje uprościć zagadnienie do "pomieszczenia niezdatnego do przystosowania na cele użytkowe bez konieczności przeprowadzenia rozbudowy obiektu".

Dostosowanie objawiać się może w zapewnieniu należytej nośności stropu, nośności dachu, wysokości poddasza.


Parametry użytkowe świadczące o możliwości dostosowania obiektu bez przebudowy lub rozbudowy winien określać konstruktor. 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nowelka WT - konsultacje

wtorek, 14 marca 2017 15:02

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Termin do 16 czerwca

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285403/12353157/12353159/dokument221819.pdf

 

Link do projektu.

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403/katalog/12353157#12353157

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Warunki techniczno-obronne

niedziela, 05 marca 2017 23:37

A wydawałoby się, że już wszystko wiemy o prawie a tu zarządzenie w sprawie warunków techniczno-obronnych a w nim wymogi sposobu liczenia mostów

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/2533/zarzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-wyznaczania-wojskowej-klasyfikacji-obciazenia-obiektow-mostowych-usytuowanych-w-ciagach-drog-publicznych

 

Metodyka Milory nie znana nawet studentom a co dopiero GINB.

 

Czasem analiza poruszania się pojazdów o masie do 60 ton pomocna w zrozumieniu stanu naszej infrastruktury mostowej.

 

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-po-roku-2_3432/60t_opracownie.pdf

 

A wszystko po to żeby czołgi nie lądowały w wodzie.

 

Z pozdrowieniami dla Ministra co zarządzenie wydał i Pana Jacka Sz. co pewnie o o nim nic nie wie.

 

Uwaga na stronie moduł obliczeniowy - ciekawe czy obowiązkowy?

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

piątek, 23 czerwca 2017

Licznik odwiedzin:  562 346  

Kalendarz

« czerwiec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 562346

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl