Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 143 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Minister czy nie Minister - kto wie

wtorek, 09 stycznia 2018 23:53

W ostatnich dniach wysłałem do GINB takie oto wystąpienie. Moją wątpliwość wzbudziło jedno słowo - "podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych". Ani podlega, ani jest podporządkowany ani nadzorowany. Może jakoś wybrną ale skoro co najmniej 2 z 3 warunków niespełnionych bo podległe lub nadzorowane to Minister chyba nie może być "Ministrem". 

 

I pytanie czy p.o. może być "Ministrem" skoro nie jest mianowana? To inny problem prawny. 

 

A teraz do rzeczy - treść wystąpienia. 

 

Proszę o udzielenie przez wydział prasowy GUNB informacji publicznej w zakresie liczby decyzji administracyjnych wydanych w ciągu ostatnich 2 lat na podstawie art. 161 KPA 

W związku z faktem iż w sprawach sądowych, nadzoru lub kontroli działania organów podległych może nastąpić konflikt interesów oraz mogły być popełnione błędy przez osoby podwładne lub samego GINB w przedmiocie sprawy proszę o ustosunkowanie się czy zdarzały się przypadki wskazania lub podważenia właściwości GINB w przedmiocie art. 161 KPA z uwagi iż nie był on postrzegany jako Minister 

"kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych,podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów".

GINB jest nadzorowany przez Ministra Budownictwa a nie Prezesa Rady Ministrów. 

Powyższe nie wypełnia wprost wykładni prawa - poniżej dowód oparty na akcie prawny jakim jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. 

Dowód - http://mib.gov.pl/2-Organy_i_jednostki_podlegle_lub_nadzorowane.htm

Organy i jednostki podległe lub nadzorowane Zgodnie z:

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 1907),

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 2094),

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2017, poz. 1076),

organami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Geodeta Kraju
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2016 poz.67) jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
Instytut Kolejnictwa w Warszawie
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie
Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

Z uwagi na fakt iż nadzór nad GINB nie stanowi Premier RP tylko Minister Budownictwa - szef GINB oraz szefowie każdej z w/w instytucji nie są w mojej ocenie Ministrami w rozumieniu KPA.

Powyższe oznacza iż GINB w rozumieniu KPA nie jest Ministrem pomimo iż jest mianowany przez Premiera RP.


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jak nie budynek to co?

czwartek, 28 grudnia 2017 21:55

Dzień upłynął mi dziś pod znakiem Decyzji  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.11.2017r utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia 19.09.2017r. znak DON.7200.194.2017.BSI

 

Pisze GINB w osnowie - odmawiam uchylenia decyzji WINB.

 

Stwierdza się że decyzja nie jest obarczona żadną wadą.

 

Decyzji Pomorskiego WINB z dnia 20 kwietnia 2017r znak WOP.77.7721.229.2016.GD utrzymująca w mocy decyzję PINB w Powiecie Nowodworskim z dnia 23 sierpnia 2016r

Osnowa

 

"nakazuje .... rozbiórkę obiektu budowlanego konstrukcji drewnianej - wiaty narzędziowej"

 

Jak wygląda obiekt ?

 

antana.jpeg

Altana (chłodnik, ciennik) – lekka budowla, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna, również niewielki plac zacieniony przez krąg drzew. Ma za zadanie chronić przed deszczem i słońcem. Miejsce spotkań i odpoczynku. Często stawiana w punktach widokowych lub jako akcent na zakończeniu osi kompozycyjnych ogrodu.

 

Zagadnienie braku definicji altany poruszane było kilkukrotnie w orzecznictwie. W definicji upublicznionej w Wikipedii przywołany jest wyrok prawomocny - II OSK 1875/12 - Wyrok NSA w którym sąd dokonuje wywodu z definicji wykładni językowej.

 

„Organ odwoławczy stanął na zbliżonym stanowisku, że "altana", zgodnie z wykładnią językową (przy uwzględnieniu dyrektywy języka potocznego), oznacza budowlę lub budynek w ogrodzie, zazwyczaj lekkiej konstrukcji, służące do wypoczynku i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Według definicji zawartej w Internetowym Słowniku Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) "altana" to "niewielka budowla ogrodowa, zwykle drewniana, o ażurowych ścianach". Podobnie definiuje "altanę" Encyklopedia Internetowa (wikipedia.pl): "altana – lekka budowla, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna, również niewielki plac zacieniony przez krąg drzew, ma za zadanie chronić przed deszczem i słońcem, miejsce spotkań i odpoczynku". Z kolei według Małego Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1969) "altana" to "lekki, przewiewny budynek w ogrodach, obsadzony zwykle roślinami pnącymi, osłaniający przed deszczem i słońcem".

 

W chwili uznania obiektu jako wiaty – co zostało utrwalone w treści osnowy decyzji WINB której waga jest wyższa od treści uzasadnienia GUNB utrzymując wcześniejsze decyzje ( z pełną świadomością ) w uzasadnieniu zaklasyfikował obiekt jako budynek czym sam zaprzeczył własnemu stanowisku wyrażonemu w piśmie DPR/INN/022/31/07 z dnia 29 grudnia 2006 udzielonemu architektowi mgr. inż. arch. Bogdanowi Wasilewskiemu  uprawnienia - PdOIA, PD-0186 - upublicznionemu przez niego na stronie Podlaskiej Izby Architektów RP.  

 

http://www.podlaska.iarp.pl/s1175/453f432254647857ff868b9f4245efa5.pdf

Meritum przywołanego wystąpienia.

Według stanowiska powyższego „wiata” nie jest budynkiem i stanowi w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane – budowlę. „

 

Czym jest więc "altana"? Skoro wiata nie jest budynkiem to w czym problem?

 

Tuje są, skalniak jest, trawa jest, obiekt lekki drewniany, niezdatny do przebywania dłuższy czas w ziemie. W czym problem?

 

Inspekcje były dwie, zgłoszono co prawda wiatę ale dokumentacje przedłożono do altany - jedno zdanie w zgłoszeniu nie decyduje przecież o stanie faktycznym. I tak powstała sobie altana. Inspektor kazał wiercić dziury więc ściany z pełnych ma ażurowe. 

 

altana_2.jpeg

Plan miejscowy ma linię zabudowy którą definiuje tak.

 

„ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą  obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami i sieciami uzbrojenia terenu.

 

Pytanie do czytającego ze zrozumieniem. A jeśli plan nie zabrania wznoszenia budowli na pozostałym obszarze. Jak rozumieć te "słowa" i jak to się ma do budynku w tle na działce sąsiedniej, który powstał legalnie.

 

To bardzo pokrętne zdanie jak się mu przyjrzeć. Czy linia zabrania lokalizowania budowli przed linią czy zakazuje realizacji sieci przesyłowych i sieci uzbrojenia na terenie działki.

 

Konia z rzędem temu kto rozbierze zdanie na czynniki pierwsze, przeanalizuje i wskaże czy budowlę za linią wolno stawiać czy nie. Według rady gminy - zapis nie dotyczy budowli użytkowych takich jak "altana" czy "wiata śmietnikowa".

 

Czytając literalnie - zakaz lokalizacji dotyczy wszystkich budynków i budowli poza obiektami małej architektury.

 

Tego, że zapis ten dotyczy również "budowli" GUNB nie stwierdził. A jakby to zrobił byłoby to sprzeczne z interpretacją tego planu rady gminy i potrzebny byłby biegły by rozwiązać problem "znaczenia tych słów". 

Niestety GUNB stwierdził że "wiata" jest w tym akurat przypadku "budynkiem".

 

Serdeczne pozdrowienia dla każdego kto sprawę prowadził. Gratulacje - mnie zajęło znalezienie tych definicji góra 5 minut. Wszystkie są w sieci na pierwszych 2 stronach wyszukiwarki google. Wyrok i wywody w nim zawarte są w definicji wiaty podanej w wikipedii.

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Gdzie się podział GINB?

wtorek, 19 grudnia 2017 23:56

Ostatni GINB wrócił do macierzy

 

Kanclerz
dr inż. Jacek Szer

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. (+48 42) 631 20 12
fax (+48 42) 631 20 28
e-mail: chancellor@adm.p.lodz.pl (link sends e-mail)

 

Spokojnej służby Panie Jacku.

 

Kanclerz to urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni. Czyli taki administrator który organizuje wszystko i planuje jak zdobyć kasę oraz jak ją wydać.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Stare błędy

czwartek, 30 listopada 2017 1:37

W sprawie projektu tego bubla Panowie

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302354/12455593/12455594/dokument311219.pdf

Zadam Panom obu podstawowe pytanie

Co jest podmiotem i przedmiotem uprawnień.

Co faktycznie oznacza ich posiadanie i jak ocenić "zakres" praw które wskazują kiedy się je przekracza i co w myśl "przekroczenia" uprawnień oznacza że

Trzeba dokonać szkody aby uznać że ktoś "uprawnienia przekroczył".

Sąd wyznaczył granice odpowiedzialności (Nr 96 / 03.2013)

Do skazania funkcjonariusza publicznego z art. 231 par. 1 k.k. potrzebne jest wystąpienie realnego, odrębnego od samego zachowania się sprawcy, zagrożenia dla interesu publicznego lub prywatnego tak w skrócie można opisać rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, które zapadło 25 stycznia 2013 r. Wyznacza ono granice odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej m.in. policjantów.

Jeśli ustawa tego nie wskazuje ani tego nie precyzuje jak również nie rozróżnia odpowiedzialności dyscyplinarnej za przekroczenie zakresu udzielonych uprawnień a spowodowanie zagrożenia dla interesu publicznego lub prywatnego poprzez .... no  właśnie poprzez co ?

Od lat chorujecie na tą samą chorobę kopiowania wszystkiego co uprzednio napisano.

W toku wielomiesięcznej korespondencji przed procesem deregulacji wielokrotnie wskazywałem i definiowałem pojęcia prawne związane z przedmiotem i zakresem wykonywania zawodu wyuczonego

Walidacji w zakresie części teoretycznej i powtórzenia walidacji przez ocenę z zakresu wiedzy praktycznej i teoretycznej ( rozszerzonej ) o aspekty formalno prawne i nabyte doświadczenie z zakresów teorii

Co ma oznaczać wymóg posiadania 2 poziomów kształcenia. Jak ktoś skończy jeden to może jako inżynier projektować ale w przypadku architektów to nie ma mowy ani z pokrewnym ani z uzupełnionym praktyką wydłużoną.

Za to można zostać kierownikiem budowy po roku praktyki - bez uzupełnienia studiów z zakresu organizacji robót, technologii budownictwa, konstrukcji, metali, betonów, drewna.

Lobbing na całego Panowie - nie lepiej niż za czasów Ministra Janusza Żbika.

W mojej ocenie - buble w całości - do zaorania ten projekt ale jak chcecie coś zrobić to proponuje "fakultatywne" przynależenie do izby. Można płacić składki lub tylko OC - na wolnym rynku.

Egzamin musi być Państwowy ( może być z udziałem członków izb i stowarzyszeń ) bo jak wykazałem te komisje to lokalnie patologia i beton.

No i co z fizyką budowli - znikła z zakresu a przykładowo - Politechnika Warszawska wypuściła kilka roczników w tej specjalizacji.

Rzeczoznawców z zakresu fizyki budowli ilu jest w kraju ? Powie mi ktoś jak wykazać, że ktoś "źle" wykonał "ekonomicznie" obiekt z punktu widzenia budowy "energetycznej".

Co z pojęciem "ekonomii" i "ergonomii" budownictwa i architektury? Ktoś widział słowo "ekonomia projektowania" w ustawie?

Jest mowa o urbanistach i programie czyste powietrze.

A durnych filtrów pyłowych w przypadkach stosowania kotłów nie łaska?

Artykułów o filtrach wewnętrznych i zewnętrznych do pyłów od groma w sieci Panowie

http://www.e-instalacje.pl/a/filtry-spalin-do-domowych-kotlowni-rodzaje-dzialanie-i-montaz-17798.html

http://muratordom.pl/eko-murator/ekorozwiazania-dla-domu/elektrofiltry-do-kotlow-na-paliwa-stale-sposob-na-ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-powietrza,117_14000.html

Filtry, elektrofiltry, cyklony i multicyklony.

Od groma tego a w WT ani słowa.

Badanie osadzania się pyłów, ruchów powietrza dostaniecie z badań akumulacji w środowisku przy symulacji ruchów pyłów na podkładach z map lidarowych

Do MANHAZ się wystarczy do NCBJ w Otwocku przejechać kogo trzeba dopytać.

Myśleć Panowie Ministrowie myśleć bo faktów nie widzicie.

Jak można w biurze projektowym za kreślarza 20 lat pracować i nie mieć uprawnień jak młokos po 2 latach zdobędzie i za "sygnującego" go będą trzymać bo jeszcze z 5 lat nie będzie się nadawał do prowadzenia "tematów".  


W razie czego swoimi opracowaniami służę - niestety wprowadziliście projekt bubla dla dotychczasowego betonu.

Ani słowa o projektowaniu BIM gdzie projektuje się całość i nie do końca wiadomo kto co ustala.

Nie mówię o BEM które raczkuje na świecie a w Polsce to Czarna magia.

Wiadomo czym jest BIM.

http://www.bimblog.pl/2012/10/czym-jest-bim/

Czym jest BEM to w tym kraju wie niewielu - z pewnością wie Jerzy Zembrowski i mógłby wam porządny w tym zakresie wykład zrobić.

https://www.abt.eu/en/expertise/spearheads/bim-and-bem.aspx

Krok w przód Panowie

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Re3Hna4bY

http://www.climatetechwiki.org/technology/jiqweb-bems

Lata świetlne Panowie ale bez specjalności w tym zakresie zostaniemy przy węglu i pyle.

Zacznijmy więc od "wykonywaniu domów bez błędów", nazywaniu rzeczy po imieniu i zostawieniu tego skostniałego betonu z izb prostym sprawom - niech wymierają powoli

Kształtować trzeba młodych bo oni może to zrozumieją. Niestety wykładowcy się wykruszają i prawdziwi myśliciele i badacze nie są doceniani przez Ministra Nauki


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ustawka

wtorek, 21 listopada 2017 20:54

Znów bubel betonujący raz na wieki podział tortu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302354/12455593/12455594/dokument311219.pdf

 

Izba architektów, inżynierów i urbanistów a mogą nie uznać wykształcenia, ograniczają jak zwykle techników do popychadła. 

 

I ani słowa o ekonomii projektowania. Można ładnie projektować ale nie mające racji bytu energochłonne buble - pełne błędów za które nikt latami nie będzie odpowiadał.

 

Kocham ten lobbing izb. Stara choroba.

W zawodzie architekta projekt ustawy zakłada prowadzenie uprawnień budowlanych dwustopniowych (uprawnienia budowlane pierwszego stopnia i uprawnienia budowlane drugiego stopnia). Uprawnienia budowlane w zawodzie architekta drugiego stopnia będą mogły być rozszerzone o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

 

Jak zwykle - nie ma szans dla inżynierów

Art.23.1. Uzyskanie uprawnień budowlanych pierwszego stopnia w zawodzie architekta wymaga:

 

1)ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury;

 

Pokrewnych już nie ma i nie będzie. To się nazwa deregulacja. Odwracają kota ogonem.

 

Gratuluje - ciekawe kto zaprotestuje - ocena wniosków trwa.

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Był i nikł - bo brakowało parkingu

niedziela, 19 listopada 2017 10:16

W jednym z ostatnich programów Państwo w Państwie przedstawiono sprawę Tomasa Zielińskiego zamieszkującego na stałe w Austrii, który po uzyskaniu informacji o spadku zorientował się że ktoś mu ten "spadek" rozebrał do ziemi.

 

A teraz szczegóły

 

Na działce nr 337 obręb 11 Kraków Krowodrza ( numer porządkowy Królowej Jadwigi 100a ) zlokalizowane były dwa budynki - mieszkalny i inwentarski - powstałe pod koniec XIXw. Obiekty wzniesione były głównie z czerwonej cegły. Łączna kubatura obiektów to około 222,3 m3. Wysokość ok. 3,7 m.

 

Dom posiadał bezpośredni dostęp do mediów oraz drogi publicznej. której posadowiony był niewielki parterowy dom z końca XIX w., wzniesiony głównie z cegły, o kubaturze 222,3 m3 i wysokości ok. 3,70 m.

źródło fotografii http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/g/krakow-ktos-wyburzyl-dom-bez-wiedzy-wlasciciela-zdjecia-wideo,9928944,18250954/ )

 

krolowej jadwigi 100a.jpg

 

Dom posiadał bezpośredni dostęp do mediów oraz drogi publicznej.

 

Lokalizacja obiektu widoczna jest bardzo dobrze na planie miejscowym  Piastowska

 

http://planowanie.um.krakow.pl/bppzoom/index.php?ID=250

 

krolowej jadwigi 100a_plan.jpg

 

 

Jak widać na planie obiekt na działce 337 posiadał chodnik betonowy, zejście, oznaczony szereg drzew. Jedno iglaste przy granicy z działką sąsiednią, kilka liściastych od frontu nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2013 r., poz. 1976 - obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2013 r.:

 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od ZPo.1 do ZPo.3 z przeznaczeniem pod ogrody i zieleń
towarzyszącą obiektom budowlanym.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i zasad kompozycji, ustala
się:
1) nakaz zachowania wskaźnika terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90 %;
2) zakazy:
a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 2,
b) w terenach ZPo.1 i ZPo.2:
- budowy ogrodzeń, wymagających ciągłych fundamentów i podmurówek,
- zmiany istniejącego ukształtowania terenu oraz nadsypywania gruntu;

 

b) w terenach ZPo.3:
- remontu i przebudowy istniejących obiektów,
- realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości: 2 miejsca postojowe w obrębie działki z istniejącym domem jednorodzinnym.

 

Jak widać remont i przebudowa istniejących obiektów była dopuszczalna niemniej dla ich realizacji potrzebne były 2 miejsca postojowe na każdy budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

§ 8 ust. 1 pkt 2, -

 

2) dopuszczenia:
a) lokalizowania obiektów małej architektury,
b) realizacji dojazdów niewyznaczonych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to terenów od MN.Os.1 do MN.Os.5,
c) realizacji tras rowerowych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to terenów od MN.Os.1 do MN.Os.5,
d) budowy podziemnych sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,
e) lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,
f) iluminacji obiektów budowlanych i zespołów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz towarzyszącymi zespołami zieleni;

 

Kilka spraw podstawowych - na działce nie widnieje zabudowa znajdująca się na zapleczu nieruchomości

 

krolowej jadwigi 100a_budowa.jpg

 

Jak widać z opisu jest to inwestycja deweloperska firmy Sao Inwestment

 

Apartamenty i biura.

 

Widoczne tablice świadczą o wydaniu pozwoleń na budowę dla obiektu w tle oraz pozwolenia na przebudowę obiektu od frontu.

 

Na podstawie stron dewelopera można stwierdzić iż nie chwali się on tą inwestycją.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Strefa sanitarna czyli o prawie na opak.

czwartek, 05 października 2017 12:22

Jak to już wielu tłumaczyłem czasami prawo stosuje się odwrotnie. Kwestią interesów osób "zainteresowanych" takim rozwiązaniem jest znalezienie wyjścia korzystnego.

 

Takie samo wyjście wybrali urbaniści kształtując opacznie zapisy pewnych zasad lokalizacji ważnego obszaru komunalnego.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze zawiera bardzo prosty zapis prawa

 

§ 3. 1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

 

A jak wygląda praktyka.

"zakazuje się realizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt stały ludzi w obrębie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza 50,0m"

 

Prawo do żądania wykupu gruntu ze względu na ustanowienie strefy
ochronnej powstałe na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.) nie wygasało, mimo likwidacji strefy na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.)

 

Jak morał?

Ktoś mnie poprosił o pomoc. Udało się zainteresować telewizje.

http://www.interwencja.polsatnews.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.html#1570617

 

Zacznijmy od podstaw.

Stary cmentarz, wydzierżawiono pola, potem rozpoczęto rozbudowę cmentarza - na ile legalną trudno w chwili obecnej powiedzieć. Stan istniejącego bytu nekropolii próbowali zalegalizować uchwałą nr XCIV/2806/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin - cz. 1

 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Bialoleka/2.34.pdf

 

Niestety ktoś się nie dopełnił obowiązków i nie uzyskał zgody na przekształcenie lasu na funkcje cmentarza. Niestety sąd  nie przeczytał gdzie lokalizować jego granicy zgodnie z prawem nie wolno. A mimo to cmentarz w lesie istnieje. 

 

Część uchwały uchylono wyrokiem IV SA/Wa 1289/15 - Wyrok WSA w Warszawie

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D3A95ADE62

 

Jakie jest ryzyko ekshumacji. W mojej ocenie duże.

 

Sprawą nielegalnego cmentarza w lesie zajął się obecnie Fakt. Mam nadzieje że skutecznie wpłynie na parafian, biskupów i całą resztę osób posiadających interes prawny.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kodeks wprowadzony po cichu - początki reformy

sobota, 23 września 2017 10:45

Całkiem przypadkiem a nie zawarto mnie w liście osób do zawiadomienia dowiedziałem się o konsultacji społecznych projektu ustawy systemowej.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302356/12455679/12455681/dokument306465.pdf

Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego jest ściśle związany z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302356/katalog/12455679#12455679

Projekt rozporządzenia

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302356/12455679/12455680/dokument306464.pdf

Wersja edytowalna - https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302356/12455679/12455680/dokument306464/dokument306478.docx

 

Mam nadzieje znaleźć chwilę refleksji nad tym projektem. Jak widzę jedna z moich uwag uwzględniona.

 

Trzeba będzie zobaczyć czy nie ma więcej bubli w treści. Termin cirke do 30 września. Na adres kodeks@mib.gov.pl

 

 


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Poleciał GUNB

wtorek, 12 września 2017 12:55

Tajemnicą poliszynela jest to co zrobił albo czego nie zrobił Pan Jacek Szer i dlaczego miał opcje - złożyć dymisje lub zostać zdymisjonowanym.

 

To plotka pochodząca z dobrego ponoć źródła - czy ktoś wie dlaczego ktoś po tylu latach pracy i z takim doświadczeniem zrezygnował z pełnionej funkcji?


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Bezkonkurecyjny - niezatapialny pierwszy zastępca.

środa, 26 lipca 2017 0:37

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

1.   Nazwa i adres urzędu:

      Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

      ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

 

 1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

      1)   kandydat powinien:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w szczególności:

-    ustawy -  Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

-    ustawy o wyrobach budowlanych,

-    Kodeksu postępowania administracyjnego,

-    ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-    ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

-    ustawy o  ochronie informacji niejawnych,

            oraz następujących ustaw (w zakresie dotyczącym budownictwa):

-       ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-       ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-       ustawy o drogach publicznych,

-       ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

-       ustawy o transporcie kolejowym,

-       ustawy – Prawo wodne,

-       ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 • posiadać kompetencje kierownicze (myślenie strategiczne i kreatywne, zarządzanie personelem, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność),

      2)   kandydat nie może być:

 • skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   sprawowanie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez podległe komórki organizacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w szczególności w zakresie:

 • orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
 • ochrony informacji niejawnych.

2)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

4.   Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys,

3)      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

7)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

10)  zgoda na poddanie się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego na postawie ustawy o ochronie informacji niejawnych lub kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,

11)  oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

12)  oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie
z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego ww. ustawie (dotyczy kandydatów urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.).

 

 1. 5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 1500 (decyduje wpływ do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego),w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

 

      Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

      Biuro Organizacyjne

      ul. Krucza 38/42

      00-926 Warszawa

      (Kancelaria Ogólna czynna w godz. 815-1615).

 

 1. 6.      Informacja o metodach i technikach naboru:

1)     weryfikacja formalna ofert kandydatów,

2)      rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostanie dokonana ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kierowniczych kandydatów.

 

 1. 7.      Inne informacje:
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni
  o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą,
 • w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie
  w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661 91 78.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

1) nazwa i adres urzędu:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00‑926 Warszawa

 

2) stanowisko, na które był prowadzony nabór: Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Norbert Książek, Piaseczno.

 

A na stronie GUNB nadal wisi jako P.O.

p.o.GINB.jpg

Modyfikacja - 25 lipca 2017, 09:19

Żmijewska Beata wprowadziła ostatnie zmiany o 15.19 w dniu 20.07.2017.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rejestr/4147,dok.html

 

Plik wytworzony 5 dni temu. Opublikowany dziś na stronie. Ciekawe co było powodem braku nominacji - czyżby prace sejmu nad ustawą o sądzie najwyższym? 

 

Osobiście - kilka słów na temat p.o. GINBa - funta kłaków bym nie dał za jego "fachowość". Toczyłem z nim iście teologiczny spór w sprawie zjazdu z drogi publicznej. W mojej ocenie "przegrał go" z kretesem.

 

W 2014 roku odbyłem z nim bardzo długą rozmowę telefoniczną która miała na celu wyjaśnienie problemu ze zjazdami.

 

Do dziś swoje stanowisko o tym, że zjazd nie jest częścią drogi organ podtrzymuje. Moje analizy od tamtego czasu dotarły do następującej kwestii obiektu liniowego bez powierzchni.

 

zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Połączeniem dwóch działek jest linia graniczna - drogę stanowi działka drogowa wydzielona przestrzennie liniami rozgraniczenia stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Granica działki jest więc tożsama z granicą drogi gdyż linie rozgraniczenia drogi muszą przebiegać po własności Państwowej. ( przynajmniej powinny ).

 

Zjazd będzie miejscem połączenia i miejscem dostępu. Tak wiec każdy który wie w którym miejscu tj. na którym odcinku drogi następuje "dostęp" do niej poprzez "łącznik" - wjazd-wyjazd czy jak kto woli "dojazd" do "jezdni". 

 

szerokosc_zjazdu_A_B.jpg

Zjazd to punkt dostępu, miejsce gdzie się ma do "drogi" wskazany na linii granicy działki docinek IA,BI na którego osi znajduje się odcinek zjazdu ale nie z drogi ale z "jezdni".

 

zjazd.jpg

Trudno o bardziej liniowy obiekt, w którym szerokość zjazdu jest szerokością odcinka połączenia równą najczęściej szerokością wyjazdu z posesji.

 

Teoria że zjazd jest "to szare" na rysunku i nie należy ono do drogi tylko do - nieznanego właściciela ( działka skarbu państwa, drogowa ).

 

To co to k... jest. Utwardzone, jeżdżą po tym pojazdy i jest skarbu państwa.

"Droga wewnętrzna" jakaś w "pasie drogowym". Ciekawe zjawisko.

 

Analogicznie przy drogach publicznych - zjazd z drogi publicznej to granica drogi z "linią pasa drogowego drogi publicznej". Taki odcinek na drodze gdzie kończy się działka drogi wewnętrznej a "powinna" co podkreślam - nie jest regułą - zaczynać się działka drogowa drogi publicznej.

 

Ps. Panie Jacku - oczekuje na drugie ogłoszenie. Ustawa mówi od dwóch zastępcach.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

środa, 17 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  599 719  

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Galerie

O mnie

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

Erudytą nie jestem. :) Niemniej mam mózg i staram się z niego korzystać jak najlepiej.

ukryj współtwórców

O moim bloogu

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kon...

więcej...

Doradztwo internetowe w zakresie elementów ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email - sage@wp.pl.

Kontrola zamiaru i procesu inwestycyjnego, kontrola dokumentacji budowlanej, porady w przypadku kłopotów z prawem budowlanym.

 

Zanim zakupisz ziemię, przyjmiesz projekt, podasz się w walce z nadzorem budowlanym - zapytaj - jest szansa że pomogę.

 

Współpraca z osobami uprawionymi, studentami, prawnikami i inwestorami których zaskakuje swoimi kwiatkami polski system prawny.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 599719

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl